Royal Enfield Motorcycle, photographed by Renjith Sasidharan
http://www.medyumburak.com/images//up.gif

Dargınları barıştıran büyü

Birbirini sevmeyen,aralarında geçimsizlik ya da ayrılık bulunun kar – kocanın barışması için , aşağıda yazacağım Nisa Suresinin mübarek ayetlerini tam bir taharet ve inançla misk ve safran mürekkebiyle temiz bir kağıda yazıp niyet ederek üzerinde taşıyan kimse,Allah ın izni ile sevdiğine kavuşur,barışırlar.
وان خفتم شقاق بينهما فابعثو ا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلا حا يو فق الله بينهما يصلح لكم اعمالكم سيهد يهم ويصلح بالهم ان امرأة خفت من بعلها نشوزاً او اعرا ظاً فلا جتاح عليهما ان يصلحا والصلح خير عسى الله ان يجعل بينكم والذ ين عاديتم منهم مودد

Geçimsiz eşi yola getiren büyü

Eğer dargın ve gecimsiz olan kişi eşiniz kardeşiniz evladınız ve ya yakınınızda birisi ise muhabbet için KAARİASURESİNİ matlubun üzerine 41 defa okunup nefes edilir aynı sure ayrıca bir bardak suya yada yenilecek taam üzerine 70 defa okunup nefes edilerek yedirilirse veya icirilirse sevgi ve muhabbet artar kavga ve gürültü kalkar vesselam

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

. El kariah
2. Mel kariah
3. Ve ma edrake mel kariah
4. Yevme yekunün nasü kelferaşil mebsus
5. Ve tekunül cibalü kelıhnil menfuş
6. Fe emma men sekulet mevazınüh
7. Fe hüve fi ıyşetir radıyeh
8. Ve emma men haffet mevazınüh
9. Fe ümmühu havıyeh
10. Ve ma edrake mahiyeh.
11. Narun hamiyeh

Kocasından zarar gören eşler için büyü

Sıkıntısız insan olmaz ama aşağıda vereceğim duayı yazıp yatağınızın başına asın. Ben dolabım karşımda olduğu için oraya astım her sabah kalktığımda ve her akşam yatarken okuyorum. Unutma gibi bir durumum da oluyor. Bu dua sizi üzen size rahatsızlık veren kişilerden koruduğu gibi gün içerisinde de her türlü felaketten korur. Tabii ki her dua da olduğu gibi pozitif enerji ile.

“Bismilâhillezî lâ yedurru measmihî şey’ün filerdı ve lâ fis semâî ve hüves semiy’ul aliym”

Peygamber efendimiz (s.a.v) bu dua için ”her gün sabah ve akşam 7 (yedi) defa okunursa canınız,malınız,eviniz güvende olur” demiş. Kolay gelsin.

Kocadan ilgi görmek için büyü

Perşembeyi cumaya bağlayan gece niyet ederek 4 defa yasin suresi okunur. Yasin suresının arkasından yıne 4 kere:
Sübhânel müneffisi an külli medyûnin sübhânel müferrici an külli mahzûnin sübhâne men ceale hazâinihü beynel kâfi ven nûnü sübhâne men izâ erâde şeyen en yekûle lehü kün fe yekûnü yâ müferricü ferric yâ müferricü ferric yâ müferricü ferric annî hemmî ve ğammî feracen âcilen bi rahmetike yâ erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.
Okunur.
Defelarca denenmıştır 1 kere okuyun sonuç alamazsanız bır daha kı hafta bır kere daha okuyun.

Kötü insanlardan uzaklaştıran büyü

Bir kimse, sevgilisini kıskanan, elinden almaya, ya da ona başka türden bir kötülük etmeye kalkışanların düşüncelerini gerçekleştirmelerini önlemek için cinciye bir muska yazdırır, gerekli duayı okutursa, dileği yerine gelir.
İlkin kıskanan kötü düşünceli kişinin evinin yakınından, geceleyin bir avuç kuru tprak alınır, cinciye götürülür, durum açıklanır. Cinci, okur, üfler cinleri çağırıp kıskanan kişinin yaratıldığı toprakta hangi kötülük tohumlarının olduğunu öğrenir. Üzerinde yetmiş yedi ‘’cim’’ bulunan bir muska yazar, üç kat muşambaya sarıp kıskanç adamın evinin damına gizlice attırır. Ayrıca, bir Cuma gecesi, yatsıdan sonra, üzerinde ‘’ey alçak şeytan’’ anlamına gelen ‘’ya iblis-i lain’’ yazılı bir kağıdı, sabahleyin görülecek bir şekilde kapısına bıraktırır.
Bu olayın üzerinden üç gün geçtikten sonra, gene gizlice, kıskanç kişinin kapısına, daha önce alınan topraktan, biraz bırakılır. Cinci, kendisine başvuranı okur, üfler, ocağın başına oturtur. Bir tas ılık suyu onun arkasına, göremeyeceği biçimde koyar; adama, arkasına bakmamasını, cinleri çağıracağını bildirir. Adam yalnız ocağa bakar cinci cinleri çağırır, onlara yapacakları işi, kıskanç adamın cinlerini kıskanılanın çevresinden uzaklaştırmasını söyler, sözleri bitince şu ayetleri Arapça olarak okur.
‘’Yeryüzü sarsılınca o korkunç depremle. Ve ağırlıklarını dışarı atınca yer yüzü. Ve insan, ne oluyor buna, deyince. O zaman, o bütün haberlerini ulaştırınca. Tanrın ona bildirmiştir onu. O gün, yaptıklarını görmek için bölük bölük gelir insanlar. Kim bir damlacık iyilik etmişse, görecek karşılığını. Kim bir damlacık kötülük etmişse, bulacak ettiğini.’’ (Zilzal suresi)
Cinci, uygun görürse, bu sureyi bir kağıda yazar, muşambaya sarar, muska biçimine getirip kıskanılanın boynuna asar, ancak bu muska ile ayakyoluna gidilmez, sevişilmez, yıkanılmaz. Adı geçen isimler sırasında muska boyundan çıkarılır, yüksekçe bir yere koyulur. Gerekli iş bittikten sonra boyuna takılır, hemen abdest alınır. Kırk gün içinde cinler kendilerine verilen görevi yerine getirir, kıskanç kişinin başında ağrılar, yüreğinde darlıklar, sıkıntılar başlar, o kötü alışkanlığını bırakırmış.

Terkeden sevgiliyi aşkla döndüren büyü

Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme,ya müfettihal ebvab,ve ya müsebbibel esbab,ve ya mukallibel kulubi vel ebsar,ve ya delilel mütehayyirin,ve ya giyasel müstegisin,ve ya müferricel mahzunin,tevekkeltü aleyke ya rabbi,kadaytü fevveztü faraztü emri ileyke,ya rezzaku,ya fettahu,ya basitu,ve sallallahu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.Amin.

Anlamı:
Ey kapıları açan,ey sebepleri hazırlayan,ey kalpleri istedigi tarafa çeviren,ey yolunu şaşiranlara yol gösteren,ey yardım isteyenlere yardım eden,ey mahzunları sevindiren Allahım.Ey rabbim sana tevekkül ettim,Ey rabbim işimi sana havale ettim,Ey rızıklari veren,ey herşeyi açan,ey herşeyi ferahlatan,Yarattıklarının en hayırlısı Hz.Muhammed(sav)’e ve onun al ve ashabına salat ve selam olsun.

Dilek:
Allahım ,anne adı oğlu/kızı eşinizin adı, beni yine çok sevsin,gözü benden başkasını görmesin,bana yine aşik olsun,kalbi benim aşkimla dolsun,en kısa zamanda bana geri dönsun,mutlu,huzurlu ve hayırlı bir gelecegimiz olsun.Allahim herkesin duasını kabul et,benimde duamı kabul et.Amin.

Eşle sevgiyi arttıran büyü

Seven kişinin,Sevilen kişiyi imaje ederek,niyet ve arzusunda onun sevgisi kazanmak adına yapacağı dualar sonunda okunduğu takdirde büyük bir sevgi enerjisi veren bir ayettir..
Bu enerjiyi yeteri miktarda kullanabilir ve yönlendirebilirsiniz,Kişiyi tesir altına alabilirsiniz.

Rum Suresi 21.Ayet: Vemin âyâtihî en halaka lekum min enfusikum azvâcen li teskunû ileyhâ ve ceale beynekum meveddeten ve rahmeh (Rahmeten),İnne Fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn ( Yetefekkerûne).

Anlamı: Kendileri huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de o’nun (varlığının ve kudretinin) Delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbete ibretler vardır.

Bu Okumaya Vedud esması dahil edildiğinde sonuca daha süratli ulaşabilirsiniz. Okuma sırasında olumlu Olun,İmajinasyonunuzu tam yapın,Yada fotoğraf kullanın.. Güzel bir buhur ile odayı donatırsanız daha verimli olacaktır.

Sayısal Değeri: 818 ancak dilediğiniz Miktardada okuyabilirsiniz.

zaman Olarak ise,Her arabi ayın İlk iki haftasını seçebilirsiniz yada ayın yükselişte olduğunu gözetleyerek yapabilirsiniz.

Giden sevgilinin seni özlemesi için büyü

Ibn-i Ebid’d Dünya, Ibrahim Ibn-i Hallad (r.a.)’dan rivayet ediyor. Ibn-i Hallad :
Cibril-i Emin, Yakub Aleyhisselam’a geldi. Hz Yakub kendisinin hasret halinden bahsetti. Cibril Emin :
“Size bir dua ogreteyim, Onu okursaniz, Cenab-i Hak size ferahlik verir. Arzunuz yerine gelir” dedi ve
Bismillahirahmanirahim
Ya men lâ ya’lemü keyfe illa hüve ve ya menlâ yeblûğu kudretühü ferric anni.
” Ey kendisinden baskasinin; kendisinin nasil oldugunu bilmeyen (Allah’im)! Ey kudretine kimsenin erisemedigi! Benim bu sıkıntımı gider” duasini talim etti. Yakub (a.s.), bu duayi okuyunca Yusuf (a.s.)’dan haber geldi, diyor.

En etikili işe yarayan büyüler burada.Kime hangi büyüyü yaparsanız tutacaktır.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.