Eşimin babası beni sevsin büyüsü

Bismillahirrahmanirrahiym

İza züliletil’ardu zilzaleha ve ahrecetil’ardu eskaleha ve ahrecetil’ardu eskaleha ve kalel’insanü maleha yevmeizin tehaddisü ahbareha binne rabbike evha leha yevmeizin yasdürünnasü eştaten liyürev a’melehüm femen ya’mel miskale zerretin hayren yereh yemen ya’mel miskale zerretin şerren yareh.

bu duayı 1001 kere okuyunuz

Kocana kavuşma büyüsü

Ayrıldığınız sevgilinize tekrardan kavuşmak istiyorsanız eğer ama o bunu istemiyor ve size zorluk çıkarıyorsa yapacağınız büyü budur.

Ayrıldığınız sevgilinizin kıyafetinden bir parça alın ve üzerine cin suresini yazın daha sonra bu cin suresini arkalı onlü iki tarafa yazın ama daha sonra bu kıyafet parçasını kişi size dönene kadar saklayın .

Terk Eden Eşi Evine Geri Getirme Büyüsü

Terk eden, ayrılan yahut giden bir kimsenin dönmesi niyeti ile .. ayrı kağıda aşağıdaki yazılı duaları yazıp üzerlerine 3 günlük, .. kizbara, .. tane iri tuz koyup büktükten sonra birer birer ateşe atılır ve dumanı bitinceye kadar kağıtta yazılı esma ve dualar okunur. Buna .. gece devam edilir. Bu müddet zarfında kaçmış veya sevgili geri gelmezse bir tertip daha tekrarlanır. Gelene kadar yapılması önerilir. Daha önceden denenmiş ve istenilen sonuç elde edilmiştir.
İbare:
Antayuşin2, helfuşin, helkuşin2, karişin 2, kayişin 2, harişin 2, ezrişin 2, keykemuşin2, tevekkelu ya huddami hazihilesmai vel ayati veclibu ve heyyicu vezicu keza ila in kanet illa sayhaten vahideten fe izahüm cemiun ledeyna muhdarun. Ve innehu le kasemün lev ta’le mune azim. Ihdaru ve tevekkelu ve heyyicu vezicu kalbi filan bin filane bihakki ahiyen şerahiyen ezunayin esbavütün ali şeddayi. Elvahan3, elacele3, essaate3.

En etikili işe yarayan büyüler burada.Kime hangi büyüyü yaparsanız tutacaktır.