Royal Enfield Motorcycle, photographed by Renjith Sasidharan
http://www.medyumburak.com/images//up.gif

Aşık Etme Büyüsü ve Büyüleri Nasıl Yapılır?

Hem kadınlar, hem de erkekler birbirlerini severek beraber olurlarken, kadın ve erkek ilişkilerinde kimi duygular yüzyıllardan bu yana değişmez. Kadının erkeği kıskanması, erkeğin kadını sahiplenmeye çalışması ve bunlara benzer pek çok konu zaman zaman gündeme gelirken, özellikle de kadınların erkeklerinden ayrı şekilde yaşamaları erkekleri ziyadesi ile rahatsız eder. Bu bağlamda bir takım önlemler ve teknikler uygulanır. Çok uzun sürelerdir başarılı ve tecrübeli medyumlar tarafından yapılan büyüler de bu önlem ve yöntemler arasında kendini gösterir. Çünkü büyüler doğrudan sosyal hayata ve özel hayata etki eden uygulamalardır. İnsanlar da bu durumu iyi bildikleri için güvendikleri medyumlara giderek büyülere başlarlar. Erkeklerin kadınlarında şikayetçi oldukları konularda medyumların yardımlarını almaları da buna örnek olarak gösterilebilirken, kadını eve bağlama büyüsü ise bambaşka bir konu olarak dikkat çeker.
Evliliğinden memnun olan eşler birbirlerini evde ve birlikte görmek isterler. Erkekler de kadınlarının sürekli dışarıda olmasını ve bundan dolayı da kadınlarından ayrı kalmayı istemezler. Ancak kimi zaman kadınlarına söz geçiremezler. Bu tarz durumlarda ise konunun hakimi tecrübeli bir medyuma gidilir ve eşinin bir tel saç teli ile büyü başlatılır. Medyum kendi tekniklerini bu anlamda uygularken dualar ve niyet sözleri de dudaklardan dökülür. Bu esnada erkekler de etkilerin hemen başlaması için niyetlenirken, kadınlar bir anda davranış değişikliğine uğrayarak evlerine dönerler.

Sevdiğimle Evlenmek için Etkili Büyü

İnsanoğlu var olduğu ilk günden bu güne kadar hayatın içindeki işleyişe ve özellikle de kadere müdahalelerde bulunmak istemiştir. Çünkü bazen ne yapılırsa yapılsın olacakların önüne geçilemez ve bu durum da insanları çaresiz hissettirir. Ne kadar çaba gösterilse de bazen insan ümitsizliğe düşebilir. İşte bu tarz zamanlarda bazı teknikler öne çıkmıştır. Bu teknikler arasında da büyüler yer alır. Büyülerin oldukça etkili olması zaman içinde büyülerin çeşitlenmesine de neden olmuştur. Günümüzde en sık kullanılan büyü tipleri aşk büyüsü, evlilik büyüsü, sevda büyüsü gibi büyüler iken tüm bunların özelleşmiş amaçları bulunur. Kuşkuları giderme büyüsü de bir çeşit etkili büyü olarak tanımlanabilir. Medyumlara yaptırılan söz konusu büyülerin hızlı ve etkili olmasında ise kişinin amacı ile beraber medyumun yeteneği ve bilgi birikimi de öne çıkar.
Öte yandan insanların şüpheci ve kuşkulu olması çoğu zaman onları psikolojik olarak kıskaca alırken, bu anlamda kuşkuların giderilmesi ve daha sakin bir hayat yaşanması için de bu tarz büyülere ihtiyaç duyulabilir. Çok kısa bir süre içinde ve oldukça da etkili olacak şekilde kişiye ulaşan büyünün tesiri anında kişiyi değiştirmeye yetecektir. Medyumlara bu yönde başvurular yapıldığı zaman niyeti temiz ve düzgün olan kişiler için en doğru ve en çözümcül uygulamalar yapılacaktır. Siz de sevdikleriniz ya da kendiniz için daha sakin bir hayatı ortaya koyabilirsiniz.

Erkek Arkadaşımın Bana Evlenme Teklif Etmesi için Büyü

Evli olduğu halde gönlünü bir başka erkeğe kaptıran ancak bazı bazı ahlaksal nedenlerden dolayı erkeğe açılamayan ya da bu durumdan erkeğin hiç haberi olmaması halınde erkeğin aklını evliliği sarsmadan çekebilmek için:
Kadının başından alınacak bir tutam saç üçe bölündükten sonra üç gece yatsı namazından sonra olmak üzere sırasıyla bal mumuna batırılarak donmasına yakın avuç içinde erkeğin ismi zikredilerek3 ayrı bilya haline getirilir.ilk Cuma yatsı nazmından sonraerkeğin adı 100 kere zikredilerek ya şafi diye mırıldanır.
Ardan üç gün geçtikten sonra bu bilyalar erkeğin evi bir üçgenin içinde kalacak şekilde dışarıda bir yere gömülür.ve üç gün beklenir.sürenin bitiminde gece yarısı kadın erkeğin kapısının önüne küçük abdestini yapar.

Eşimin Benden Kendi İsteği ile Boşanması için Büyü

KEZALİKE ZEVVECNAHÜM BİHURİN IYN … defa Her gün
* Normal bir mendil büyüklüğünde ipekli kırmızı bir kumaş parçası ve ya kullanılmamış kırmızı ipek bir mendil. Bu kırmızı mendil veya ipek kumaşa, Nahl suresi 72. ayeti herhangi bir kalemle yazılacak ve üzerine aynı ayet … defa okunacak.
Başlamadan önce gusül abdesti alınacak. Hiç kullanılmamış iç çamaşırı giyilecek ve İki rekât Allah rızası için namaz kılınacak. Namazdan sonra, bizim için hayırlı olacak bir eş bulmak, hayırlısıyla mutlu bir evlilik yapıp hayırlı bir yuva kurmak niyeti ile niyetlenip 4356 kez Ya Allah ismi şerifiyle okumaya başlanacak. Her yüze geldiğimizde Nahl suresi 72. ayeti … defa okunacak. Okurken içine ayet yazılan kırmızı pek mendil veya kumaş parçası kalbin üzerine konacak. Okuma sırasında ve daha sonra iki göğüs arasında duracak. Evlilik gerçekleşene kadar durması hayırlıdır.
Nahl suresi 72. ayeti :
Bismillahirrahmanirrahim.
Vallahü ceale leküm min enfüsiküm ezvacen ve ceale leküm min ezvaciküm benine ve hafedeten ve rezakaküm minet tayyibat.

Kocamın Bana Bağlanması için Büyü Yapmak

İnsan; düşünmek, inanmak daha da önemlisi sevmek için dünyaya gelmiştir. Sevmek insana verilen en güzel nimettir. Sevgi yücedir yüceliğini yaşatabilen de gerçek mutluluğu bulandır. Sevmek tek taraflı ise daha yücedir seven için. Bir o kadar da acı. Mutsuz eder insanı, sadece hayal kurmakla mutlu olursun ama o da sana hayal gelir. Hayal etmek güzeldir ve hayaller gerçek olabilir. Mesela bu hayaliniz. Sevdiğinizin de sizi sevdiği o hayal. Gerçekleştirmek için bizimle iletişime geçiniz.

Kızımın Kocasının Yanına Dönmesi için Büyü

Aşağıda yazılı ayet, kerimeyi yeni ve temiz bir tabağa yazıo zemzemle bulunmazsa yağmur suyu ile silip un ilavesi ile hamur yaparak çörek yapılır.Bu çörek dörde bölünür.3 bölüğü fakirlere verilir 1 bölüğü geri gelmesi istenilen kişiye yedirilir.Bu işlem nadiren 3 defaya kadar tekrarlanır.

yazılacak ayetler:

hurrimet aleykümül metetü ved demü ve lahmül hınzîri ve ma ühille ğayrillahi bihi vel münhanikatü vel mevkûzatü vel müteraddiyetü ven natıyhatü ve ma ekeles seb’u illa ma zekkeytüm ve ma zübiha nüsubi ve en testaksimû bil ezlam zaliküm fısk el yevme yeissellezîne keferû min dîniküm fe la taşhevküm vahşevnî el yevme ekmeltü leküm dîneküm ve

Eşimin Ailesine Dil Bağlama Büyüsü Yaptırmak İstiyorum

Ayrılan veya herhangi bir sebepten ötürü terk edilen kişinin yapması gereken işlemler arasındadır. Geri dönrümek konusunda etkilidir. Ayrıca .. veya .. gece geç saatlerde … kere suretül karia’yı okumaya devam ederse dilediği kimseyi celb ve tesir eder. Kerimesi aşağıdadır:
BismillâhirrahmânirrahÎym
Elkaâri’ atü melkaâri ‘a ve mâ edrâke melkaâri’a yevme yekûnünnâsü kelferâşil mebsûsi ve tekûnülcibâlü kel’ ıhnilmenfûş fe’ emmâ men sekulet mevâziynühü fe hüve fiy ıyşetin râdıye ve emmâ men haffet mevâziynühü feümmühü hâviye ve mâ edrâke mâhiyeh nârün hamiye.Amin

En etikili işe yarayan büyüler burada.Kime hangi büyüyü yaparsanız tutacaktır.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.