May 232014
 

Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme inni es’elüke ya hay,ya hakim ya hamid ya hannan ya hasib ya hafiz ya hakk ya hafız bima ev’datehü harfül hai minel esraril meknuneti en tüsahhir li’ye hüddam hazel harf yuti’uneni fima leke fihi rıza inneke ala külli şey’in kadirün .

bu duayı … defa okuyarak faydalanabilirsiniz

 Posted by at 19:13
May 152014
 

Bismillahirrahmanirrahim
Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihive resulihi vel yevmil-ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel-ba’sü ba’delmevti hakkun . Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve resuluhü.
bu duayı … okuyunuz

 Posted by at 13:54
Nis 212014
 

Bismillahirrahmanirrahiym

İza züliletil’ardu zilzaleha ve ahrecetil’ardu eskaleha ve ahrecetil’ardu eskaleha ve kalel’insanü maleha yevmeizin tehaddisü ahbareha binne rabbike evha leha yevmeizin yasdürünnasü eştaten liyürev a’melehüm femen ya’mel miskale zerretin hayren yereh yemen ya’mel miskale zerretin şerren yareh.

bu duayı 1001 kere okuyunuz

 Posted by at 11:22
Şub 242014
 

Ayrıldığınız sevgilinize tekrardan kavuşmak istiyorsanız eğer ama o bunu istemiyor ve size zorluk çıkarıyorsa yapacağınız büyü budur.

Ayrıldığınız sevgilinizin kıyafetinden bir parça alın ve üzerine cin suresini yazın daha sonra bu cin suresini arkalı onlü iki tarafa yazın ama daha sonra bu kıyafet parçasını kişi size dönene kadar saklayın .

 Posted by at 14:38
Şub 192014
 

Terk eden, ayrılan yahut giden bir kimsenin dönmesi niyeti ile .. ayrı kağıda aşağıdaki yazılı duaları yazıp üzerlerine 3 günlük, .. kizbara, .. tane iri tuz koyup büktükten sonra birer birer ateşe atılır ve dumanı bitinceye kadar kağıtta yazılı esma ve dualar okunur. Buna .. gece devam edilir. Bu müddet zarfında kaçmış veya sevgili geri gelmezse bir tertip daha tekrarlanır. Gelene kadar yapılması önerilir. Daha önceden denenmiş ve istenilen sonuç elde edilmiştir.
İbare:
Antayuşin2, helfuşin, helkuşin2, karişin 2, kayişin 2, harişin 2, ezrişin 2, keykemuşin2, tevekkelu ya huddami hazihilesmai vel ayati veclibu ve heyyicu vezicu keza ila in kanet illa sayhaten vahideten fe izahüm cemiun ledeyna muhdarun. Ve innehu le kasemün lev ta’le mune azim. Ihdaru ve tevekkelu ve heyyicu vezicu kalbi filan bin filane bihakki ahiyen şerahiyen ezunayin esbavütün ali şeddayi. Elvahan3, elacele3, essaate3.

 Posted by at 20:37